Peuterspeelgroep
Heisa Hop

Mariëndaallaan 1
4033DL Lienden
0344 606395
06 30160531
info@heisahop.nl

Wat doen wij

Pedagogisch beleid

Een dagdeel op de peuterspeelgroep bestaat uit een aantal vaste onderdelen, waaraan kinderen structuur ontlenen. Vaste onderdelen zijn vrij spelen, een creatieve activiteit, in de kring met aandacht voor zingen en een verhaaltje, opruimen, fruit eten en drinken. Daarnaast zijn er een aantal wisselende activiteiten zoals buitenspelen, gymen, een spelletje doen, muziek maken of een gezamelijke activiteit aan tafel.

Structuur bieden

Samen leren spelen

Een peuter moet nog leren in groepsverband te spelen en ontdekken wat hij met speelgoed kan doen. Hij leert dit niet alleen door stimulering van de leidsters, maar ook doordat hij andere kinderen ziet spelen. Kinderen leren om rekening te houden met anderen, zich te houden aan regels, op hun beurt te wachten, te delen, samen te spelen en nog veel meer sociale vaardigheden.  De leidsters zijn erop gericht om deze sociale ontwikkeling te stimuleren. Hun rol hierbij is altijd helpend. Zij creëren situaties om de sociale competenties te oefenen en helpen bij het oplossen van problemen en conflicten door kinderen te stimuleren vooral zelf oplossingen te bedenken.

Begeleiden

Zelfredzaamheid

Op de speelgroep stimuleren wij de zelfredzaamheid van het kind. Zoals zelf je jas aantrekken, je beker goed vasthouden en je handen wassen. Maar ook door zelfstandig iets te bouwen, te knutselen en op te ruimen. In het begin is dat vooral uitleggen en voordoen. Daarna samen doen en zelf doen.

Stimuleren

Motorische ontwikkeling

Om de motorische ontwikkeling te stimuleren krijgen de peuters de ruimte om zowel binnen als buiten bezig te zijn met bewegen. Indien mogelijk gaan we zo veel mogelijk met de kinderen naar buiten. We hebben een grote buitenspeelplaats met een glijbaan, een zandbak en veel rijdend materiaal zoals trekkers en fietsen.

Aanmoedigen

Zelfvertrouwen

Iedere peuter mag zijn zoals hij/zij is en het is goed zoals het is. Wij benaderen alles zoveel mogelijk van de positieve kant. Het geven van positieve bevestiging aan de peuter vinden wij belangrijk, immers van complimentjes krijgt de peuter zelfvertrouwen, ze groeien ervan en krijgen een positief zelfbeeld.

Taalontwikkeling

Zowel door individuele als groepsgerichte activiteiten wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. De leidsters bieden een rijk taalaanbod en stimuleren zo de taalontwikkeling van de kinderen op de groep. Het is belangrijk dat alle interacties met kinderen voortdurend begeleid worden door taal.
De kinderen leren taal door te communiceren met volwassenen en met andere kinderen.

Aanbieden

Praten en uitleggen en daarbij vooral zorgen voor interactie met het kind is belangrijk, want op deze manier: 
● Leren de kinderen taal begrijpen en zelf te gebruiken 
● Leren de kinderen hun gevoelens, eigen wil en handelingen onder woorden te brengen 
● Leren kinderen de wereld om zich heen te begrijpen 
● Leren kinderen over samen leven en elkaar begrijpen

Heisa Hop