Peuterspeelgroep
Heisa Hop

Mariëndaallaan 1
4033DL Lienden
0344 606395
06 30160531
info@heisahop.nl

Inschrijven

U kunt uw kind al vanaf nul jaar inschrijven. Hiervoor vult u het online- inschrijfformulier in. U kunt ook een inschrijfformulier op onze locatie afhalen. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke groep uw voorkeur heeft. Pas na overmaking van het inschrijfgeld wordt uw kind definitief op de wachtlijst geplaatst.

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00.
U kunt dit betalen bij het inleveren van het inschrijfformulier of overmaken naar onze rekening: NL38RABO 0168774909 t.a.v. Stichting Heisa Hop.

Kennismakings
gesprek

Twee maanden voordat uw kind 2 jaar wordt en er plaats is op de groep, wordt er telefonisch contact met u opgenomen voor een kennismakingsgesprek. Bij de plaatsing houden we zoveel mogelijk rekening met de opgegeven voorkeur voor dagdelen. Mocht dit niet lukken op de gewenste startdatum dan zoeken wij samen met u naar een oplossing. 

Kijkje nemen?

Wilt u langskomen om onze mooie locatie te bekijken of wilt u graag de sfeer proeven, dan bent u van harte welkom.  U kunt het beste langskomen tussen 09.30-10.00 uur. U kunt ook een afspraak maken, dan weet u zeker dat er tijd is om uw vragen te stellen

Tarieven

Wij hanteren twee tariefgroepen

Tariefgroep 1:
U heeft recht op kinderopvangtoeslag.


De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de belastingdienst. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er o.a. sprake is van:
* Twee werkenden ouders/verzorgers in 1 gezin of ouders/ verzorgers die een studie of  traject naar werk volgen.
* Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt of een studie of traject volgt.
* U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
* Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres

De kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst via:   www.toeslagen.nl.   Op deze site kunt u nakijken of u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag en kunt u een proefberekening maken. Bij de aanvraag kinderopvangtoeslag dient u ons registratienummer van het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen ( LRK ) te vermelden. Voor ouders die gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag bedraagt het tarief 
€ 9,40 per uur. 
Voor 40 weken opvang bedragen de kosten
 € 2.632,- per kind per jaar.
De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
Tweeverdieners vallen altijd in tariefgroep 1.
Vraag binnen 3 maanden nadat uw kind is geplaatst kinderopvangtoeslag aan.

LRK NUMMER: 222694713

Tariefgroep II :
Inkomensafhankelijke bijdrage


U komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Het tarief wordt bepaald op basis van een inkomensafhankelijke bijdrage. Kostwinnersgezinnen (gezinnen met één werkende ouder) krijgen vanuit de gemeente subsidie* voor de peuterspeelgroep. Deze ligt gelijk aan wat werkende ouders terugkrijgen aan kinderopvangtoeslag.
Zo kunnen alle peuters profiteren van de voordelen van peuteropvang.* U komt alleen in aanmerking voor subsidie als u in de gemeente Buren woonachtig bent.

Heisa Hop