Peuterspeelgroep
Heisa Hop

Mariëndaallaan 1
4033DL Lienden
0344 606395
06 30160531
info@heisahop.nl

Piramide

De educatieve methode van Cito

Speels

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in  hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar.  
Een betere start kunt u ze niet geven!  

Hoe werkt Piramide?

 Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de leidsters bij het spelen en leren. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend.

Projecten

Piramide is opgebouwd rondom projecten. Die gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, lente en verkeer. Ieder jaar staan dezelfde thema's op het programma, steeds op een hoger niveau. Passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

Totaalprogramma

Piramide is een totaalprogramma.
Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden: 
·        Persoonlijkheidsontwikkeling 
·        Sociaal-emotionele ontwikkeling 
·        Motorische ontwikkeling
·        Kunstzinnige ontwikkeling
·        Ontwikkeling van de  waarneming 
·        Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen 
·        Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en  schrijven 
·        Oriëntatie op ruimte, tijd en wereld -verkenning  
Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.

Ouderbrochure

Piramide betrekt ouders of verzorgers zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen. Zij worden gestimuleerd om thuis activiteiten te doen die aansluiten bij wat er in de peuterspeelgroep wordt gedaan. 
Wij doen dat door bij elk thema een ouderbrochure naar de ouders te sturen zodat zij op de hoogte zijn met welk thema wij op dat moment werken.

Heisa Hop