Peuterspeelgroep
Heisa Hop

Mariëndaallaan 1
4033DL Lienden
0344 606395
06 30160531
info@heisahop.nl

Oudercommissie

Zowel ouders als de stichting Heisa Hop vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de speelgroep. Om de inbreng als ouder te waarborgen, heeft ook Heisa Hop een oudercommissie die bestaat uit ouders uit de verschillende groepen. De belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van de peuterspeelgroep. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met het bestuur. Naast regelmatig overleg, steken ze ook de handen uit de mouwen. Ze helpen de leiding waar nodig bij het organiseren van en het ondersteunen bij activiteiten. U kunt altijd bellen of mailen met vragen of suggesties zodat zij zo goed mogelijk uw belangen en die van uw kind kunnen waarborgen.

 Wilt u zelf actief deelnemen aan de oudercommissie?
stuur dan een mail naar:  oudercommissie@heisahop.nl

Even voorstellen

Heisa Hop