Peuterspeelgroep
Heisa Hop

Mariëndaallaan 1
4033 DL Lienden
0344 606395
06 30160531
info@heisahop.nl

Tarieven

Wij hanteren twee tariefgroepen

Tariefgroep 1:
U heeft recht op kinderopvangtoeslag.


De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de belastingdienst. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er o.a. sprake is van:
* Twee werkenden ouders/verzorgers in 1 gezin of ouders/ verzorgers die een studie of  traject naar werk volgen.
* Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt of een studie of traject volgt.
* U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
* Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres

De kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst via: www.toeslagen.nl .  Op deze site kunt u nakijken of u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag en kunt u een proefberekening maken. Bij de aanvraag kinderopvangtoeslag dient u ons registratienummer van het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen ( LRK ) te vermelden. Voor ouders die gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag bedraagt het tarief 
€ 8,25 per uur. 
Bij 1 ochtend en 1 middag (6 uur) in de week bedragen de kosten 
€ 1980,-  per kind per jaar. 
Bij 2 ochtenden (7 uur) in de week bedragen de kosten
 € 2310,-  per kind per jaar.
De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
Tweeverdieners vallen altijd in tariefgroep 1.
Vraag binnen 3 maanden nadat uw kind is geplaatst kinderopvangtoeslag aan.

LRK NUMMER: 222694713

Tariefgroep II :
Inkomensafhankelijke bijdrage


U komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Het tarief wordt bepaald op basis van een inkomensafhankelijke bijdrage. Kostwinnersgezinnen (gezinnen met één werkende ouder) krijgen vanuit de gemeente subsidie voor de peuterspeelgroep. Deze ligt gelijk aan wat werkende ouders terugkrijgen aan kinderopvangtoeslag.
Zo kunnen alle peuters profiteren van de voordelen van peuteropvang.

Heisa Hop