Peuterspeelgroep
Heisa Hop

Mariëndaallaan 1
4033DL Lienden
0344 606395
06 30160531
info@heisahop.nl

Tarieven

Wij hanteren twee tariefgroepen

Tariefgroep 1:
U heeft recht op kinderopvangtoeslag.


De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de belastingdienst. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er o.a. sprake is van:
* Twee werkenden ouders/verzorgers in 1 gezin of ouders/ verzorgers die een studie of  traject naar werk volgen.
* Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt of een studie of traject volgt.
* U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
* Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres

De kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst via: www.toeslagen.nl . .  Op deze site kunt u nakijken of u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag en kunt u een proefberekening maken. Bij de aanvraag kinderopvangtoeslag dient u ons registratienummer van het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen ( LRK ) te vermelden. Voor ouders die gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag bedraagt het tarief 
€ 9,40 per uur. 
Voor 40 weken opvang bedragen de kosten
 € 2.632,-  per kind per jaar.
De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
Tweeverdieners vallen altijd in tariefgroep 1.
Vraag binnen 3 maanden nadat uw kind is geplaatst kinderopvangtoeslag aan.

LRK NUMMER: 222694713

Tariefgroep II :
Inkomensafhankelijke bijdrage


U komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Het tarief wordt bepaald op basis van een inkomensafhankelijke bijdrage. Kostwinnersgezinnen (gezinnen met één werkende ouder) krijgen vanuit de gemeente subsidie* voor de peuterspeelgroep. Deze ligt gelijk aan wat werkende ouders terugkrijgen aan kinderopvangtoeslag.
Zo kunnen alle peuters profiteren van de voordelen van peuteropvang.* U komt alleen in aanmerking voor subsidie als u in de gemeente Buren woonachtig bent.

Heisa Hop